AR-DRG

ДВ 2012

Плащаме за диагностично-свързаните групи

"Половин милион лева – толкова ни струва закупуването на ДСГ от Австралия, твърди публикация в днешния брой на „Преса”. Ежедневникът пише, че постановлението на Министерски съвет, с което се отпускат допълнителни средства на МЗ, е обнародвано в последния брой на „Държавен вестник” и уточнява, че в него сумата не е посочена. Вестникът обаче получил информацията…

Мария Радева|Автор
22 дек. 2011

Класификационна система AR-DRG

Така ли започва голямата реформа в здравеопазването? В извънредния брой на ДВ 102/22.01.2011 е обнародван Закон за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG,сключен на 4 ноември 2011. Какво точно…

Мария Радева|Автор