човешки права

Аргументи и коментари

10 декември – Международен ден на човешките права и свободи

Правата на човека произтичат от вроденото достойнство и ценност на човешкото същество, те са универсални, ненарушими и равни. Те са присъщи на всяко човешко същество, никой не може да ги отнеме от другиго. Под права на човека най-общо се разбират онези основни морални права на личността, които са необходими за живот,  зачитащ човешкото достойнство. Правата…

Мария Радева|Автор