хоспитализация

Аргументи и коментари

Отчитат ли болниците „фиктивни” пациенти? Или можеш ли едновременно да бъдеш пациент във Варна и лекар в Силистра?

Информацията от петък (01.07.2011) за проверка, извършена от органите на полицията в „МБАЛ Шумен” АД предизвика оживени дебати в медиите и интернет - форуми. Не коментирам поведението на органите, извършили проверката, както и това на болницата, защото не разполагам с достатъчно безпристрастна информация по случая. Излизайки извън сензацията, обаче, проверката провокира два (най-малко) сериозни въпроса.…

Мария Радева|Автор
19 май 2011

Задължение – нарушение – санкция

Издаването на направление за хоспитализация на ЗЗОЛ, в което е чекирано, че дейността е по договор с НЗОК, за което няма извършен преглед, обективиран в амбулаторен лист, в който да е обоснована нуждата от болнично лечение е нарушение по ЗЗО.

Мария Радева|Автор
12 апр. 2011

Хоспитализация – задължително след документирана необходимост

Районен съд – Разград (НАХД 1106/2010) е потвърдил наказателно постановление, с което на ОПЛ е наложена санкция в общ размер на 2050 лева за извършени 39 нарушения. При проверка на РЗОК е констатирано, че на повече от 30 пациенти „са издавани направления за хоспитализация, в които е чекирано, че дейността е по договор с НЗОК,…

Мария Радева|Автор
8 апр. 2011

ДВ 29 от 08.04.2011

В ДВ бр.29 от 08.04.2011 са обнародвани: 1) Изменение и допълнение на ПМС  № 17/2007  за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес 2)…

Мария Радева|Автор