Форум медикус

Аргументи и коментари

Да осъдиш НЗОК за вреди

www.zdrave.net  Вестник „Форум Медикус”, брой 15-16 2011 „Да осъдиш НЗОК“ – под това провокативно заглавие юристът Мария Радева анализира няколко съдебни решения, които красноречиво показват, че вече и у нас има практика, която дава възможност на гражданите и на лечебните заведения да защитят правата си, като потърсят отговорност от НЗОК по Закона за отговорността на…

Мария Радева|Автор