Фонд за лечение на деца

ДВ 2012

Отпадна лимитът на средствата, отпускани от Център „Фонд за лечение на деца“

От 19.04.2012 е факт отпадането на максималния размер на средствата, отпускани от Център "Фонд за лечение на деца" Съгласно досега действащия чл. 2, ал.4 от ПМС № 280/2004 г. за създаване на Център "Фонд за лечение на деца" максималният размер на финансиране и съфинансиране от фонда за едно лице в рамките на една година беше…

Мария Радева|Автор