фелдшер

ДВ 2011

ДВ 50/01.07.2011 – промяна в правомощията на фелдшерите

Промяната в правомощията на фелдшерите е факт с обнародваното в ДВ 50/01.07.2011 изменение на Наредба № 1 от 2011 за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. Свързана публикация: ДВ 15 от 18.02.2011 – компетентност на професионалистите по здравни грижи С измененията е…

Мария Радева|Автор