устройствен правилник

ДВ 2011

ДВ 13 от 11.02.2011 – изменения в устройствени правилници в системата на здравеопазването

В ДВ брой 13 от 11.02.2011 са обнародвани изменения в няколко устройствени правилници на здравни заведения. До 31 май 2011 директорите на центровете за спешна медицинска помощ, на центровете по трансфузионна хематология и директорите на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ  ще бъдат атестирани съгласно измененията на съответните устройствени правилници.  Измененията са свързани и със структурата…

Мария Радева|Автор