увреждане

Актуална информация, Публикации

Юридическа отговорност на лекарите без специалност

Статията е публикувана в бр.43/2010 на в-к "Форум Медикус" И в заключение могат да се направят следните изводи: 1) Лекарите без специалност (зачислени или незачислени за специализация) носят лична отговорност за причинените на пациента увреждания,

Мария Радева|Автор