уволнение

Трудово и осигурително право

Доказване “намаляване обема на работата”

Намаляване обема на работа трябва да се разграничава от сходното основание за уволнение - съкращаването на щата. С решения на районен и окръжен съд Пловдив (ненедопуснати до обжалване във ВКС) е отменено като незаконно уволнението на служителя А. и същият е възстановен на работа като “началник отдел административно-стопански” в СХБАЛ .... ООД. Съдилищата не са…

Мария Радева|Автор
19 апр. 2011

Съкращение в щата

Съкращаването в щата е едно от най-често срещаните основания за прекратяване на трудовия договое, осбено във време на финансова криза. С решение от 02.12.2010 (към настоящия момент решението не е влязло в сила) Районен съд – Сливен е отменил заповедта за уволнение и е възстановил д-р Т. на заеманата преди уволнението длъжност “лекар” с код…

Мария Радева|Автор