уволненеие

Трудово и осигурително право

Прекратяване на трудов договор поради съкращаване на щата

Настоящата ситуация в здравеопазването ще принуди лечебните заведения да въведат мерки за оптимизиране на разходите, включително и чрез съкращаване на персонал. Всеки конкретен случай има своята специфика, но често срещаните причини за прекратяване на трудовия договор са съкращаване на щата или намаляване на обема на работата. В тази публикация не се разглеждат задълженията на работодателя…

Мария Радева|Автор