Търговски регистър

Трудово и осигурително право

ДВ 34/2011 – изменения в правилата за работа на Търговския регистър

Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не обявяват ГФО в Търговския регистър.  С изменения в Закона за търговския регистър са направени съществени изменения както в достъпа до данните, така и такива, отнасящи се до задълженията за обявяване на актове.

Мария Радева|Автор