трудоустрояване

ДВ 2012

Наредба за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Източник: otgovori.info Влиза в сила Наредбата за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност Съгласно наредбата работодател, с повече от 50 работници и служители, е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия…

Мария Радева|Автор