трудов стаж

Трудово и осигурително право

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

В ДВ 26/29.03.2011 е обнародван  Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, който праща в историята Указ № 527/1961 за установяване на трудов стаж по съдебен ред Законът преустановява порочната практика на свидетелите с „услужлива” памет за минали събития. В бъдеще за свидетели ще се допускат само лица, притежаващи писмени доказателства…

Мария Радева|Автор