трудов договор

Аргументи и коментари, Трудово и осигурително право

Срочен трудов договор до завършване на определена работа

Конкретни казуси от практиката, провокираха интереса ми към един от видовете срочни трудови договори - срочният трудов договор до завършване на определена работа. Резултатът от теоретичните изследвания и проучването на съдебната практика са две научни публикации, които публикувам и тук, но в редактиран вариант. Трудовите договори, в зависимост от това дали съдържат или не клаузата…

Мария Радева|Автор
13 окт. 2013

Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука

Освен правните регламенти в здравеопазването, Трудовото и Осигурителното право са другите сфери на професионалния ми и научен интерес. След публикацията Прикриване на трудова злополука получих поредица запитвания по конкретни казуси. В края на публикацията Прикриване на трудова злополука анонсирах темата за значението на разпореждането за приемане на злополуката за трудова. Проучвайки нормативната уредба на трудовата…

Мария Радева|Автор
19 авг. 2013

Колективното трудово договаряне в здравеопазването

Една от темите в сайта, публикувана точно преди година, която предизвика читателския интерес беше за колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Това провокира научния ми интерес и избрах тази тема за участие в Научната конференция, организирана от Съюза на учените – Стара Загора, която се проведе през юни т. г. Докладът Колективното трудово договаряне в…

Мария Радева|Автор
22 ное. 2012

Разместване на почивни дни през 2013

:) въпреки предсказанията на маите за края на света .... правителството прие решение за разместване на почивни дни през 2013. Решение 945/15.11.2012 е обнародвано в ДВ 91/2012. Как ще почиваме през 2013? 2 май (четвъртък) е обявен за почивен ден, а 11 май (събота) - за работен ден. 31 декември (вторник) е обявен за почивен…

Мария Радева|Автор
13 авг. 2012

Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”

В последните дни получих поредица от запитвания защо не коментирам широко огласения в медиите Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”. Правейки предварителната уговорка, че уважавам труда на всички работещи в сферата на здравеопазването, че съзнавам ниското ниво на заплащане в сектора (умишлено спестявам квалификацията унизително), както и във всички други сфери на икономиката в страната,…

Мария Радева|Автор
28 юни 2012

Гражданските договори в лечебните заведения

След последната публикация Отпада санкцията за служителя без трудов договор, получих поредица от въпроси свързани с наемане на служители на т.нар. “граждански договори”. Обобщавайки дадените отговори казвам: Внимавайте с гражданските договори .... особено когато те прикриват трудови правоотношения! Какво е необходимо да знаем за трудовия и гражданския договор (съществени разлики между двата вида договори) Изключвайки…

Мария Радева|Автор