трудова злополука

Трудово и осигурително право

Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука

Освен правните регламенти в здравеопазването, Трудовото и Осигурителното право са другите сфери на професионалния ми и научен интерес. След публикацията Прикриване на трудова злополука получих поредица запитвания по конкретни казуси. В края на публикацията Прикриване на трудова злополука анонсирах темата за значението на разпореждането за приемане на злополуката за трудова. Проучвайки нормативната уредба на трудовата…

Мария Радева|Автор
5 окт. 2011

Прикриване на трудова злополука

Бях потърсена за консултация от лекар, издал болничен лист, в който като причина за неработоспособността е посочена “Злополука – нетрудова”, коeто впоследствие може би ще се окаже невярно, защото злополуката е била трудова. Прикрита ли е трудовата злополука и кой какви последици ще понесе? Казусът: Пациентът пристига вечерта в болницата с травма на крака, като…

Мария Радева|Автор