трансплантация

ДВ 2012

Изменения, свързани с трансплантацията

От днес са в сила измененията в медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки. В ДВ 66/28.08.2012 са обнародвани измененията в Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки Актуален текст на медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки С измененията…

Мария Радева|Автор