ТЕЛК

ДВ 2018

Изменения относно медицинската експертиза и работата на ТЕЛК (обновена)

Изменения в Наредбата за медицинската експертиза са в сила от 27 юли 2018. Първоначално предлаганите промени в Приложение 1 (отправни точки) и Приложение 2 (Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане в проценти) не са приети. Текстът на чл. 63 от НМЕ, както и приложения 1…

Мария Радева|Автор
23 май 2017

Накъде след частичната отмяна на Наредбата за медицинска експертиза?

С решение от ноември 2016, ВАС частично отмени Наредбата за медицинска експертиза. Предвид това, че наредбата е отметна частично, останалите неотменени текстове се прилагат, така както и до сега. Без промяна остават правилата за експертизата на временната неработоспособност. Структурата и дейността на органите на медицинската експертиза се запазват. Проблеми ще се има при оценката на…

Мария Радева|Автор
1 юни 2012

Закриват се Детските експертни лекарски комисии

С изменения в Закона за здравето (ДВ 40/29.05.2012), в сила от 02.06.2012 се закриват Детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК). В Закона за здравето, както и във всички нормативни актове, съкращението ДЕЛК се заличава. В бъдеще експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието…

Мария Радева|Автор
21 юли 2011

Задължения на личния лекар при подготовка за ТЕЛК

Публикуването на връзка към тази статията е с цел да представи още един, различен поглед към задълженията на лекарите. Източник: www.otgovori.info Автор на статията е Деяна Илиева “Знаете ли, че личният лекар няма право да откаже направление за изследвания и прегледи, каквито и да са те, щом са необходими за явяване на ТЕЛК? А чували…

Мария Радева|Автор