телефон 112

Аргументи и коментари

От 03.10.2011 спешен остава само телефон 112

От днес – 03.10.2011 - телефон 112 ще приема всички сигнали за спешни случаи. Независимо дали се набира 150, 160 или 166, обаждането ще се пренасочва към единния номер. Всички спешни сигнали само на телефон 112

Мария Радева|Автор