талон за здравословното състояние

Читателски въпроси

Талон за здравословното състояние на деца и ученици

В отговор на читателски въпрос, днес отново се върнах към проблема с медицинските документи, издавани на учениците. Една стара и изгубила актуалност (в някои части) Наредба 3/2000 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, урежда образците на медицинските документи: Лична здравно - профилактична карта Талон за здравословно състояние Талон за проведени профилактични прегледи Талон…

Мария Радева|Автор