съдебно решение

Съдебна практика

Неимуществените вреди не се предполагат – те се доказват

Смятате, че някой разпространява неверни твърдения за вас и дейността ви като лекари, чувствате се обидени и злепоставени. Възможното поведение – да потърсите защита на накърнения авторитет и добро име по съдебен ред.  На пръв поглед – ясен казус -  изходът, от който е предварително известен. Понякога, обаче,  съдебните решения са изненада за страната, провалила…

Мария Радева|Автор