специализант

Аргументи и коментари

Изменение в наредбата за специализациите

Изменена е Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, влязла в сила през януари 2015. Измененията влизат в сила в края на този месец. Регламентира се обучението на чужденци По смисъла на наредбата чужденци са лица, които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство…

Мария Радева|Автор
3 фев. 2015

Нова наредба за специализациите в системата на здравеопазването

Настоящият Министър на здравеопазването влезе във властта със заявка за реформи в здравната сфера. Качествени и бързи реформи. Реформите в обществените сфери задължително минават през промяна в законодателството. Още в края на януари – едно от обещанията на Министъра на здравеопазването е факт. В ДВ 7/27.01.2015 е обнародвана Наредба № 1 от 22 януари 2015…

Мария Радева|Автор
21 юли 2014

ВАС отмени частично наредбата за специализациите

Върховният административен съд отмени разпоредби от Наредба № 34 от 29.12.2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Решението по адм. дело N 12716 от 2012 е обнародвано в ДВ 59/2014. Сдружението „Български лекари за европейски стандарт на специализация“ е оспорило отделни разпоредби от наредбата. чл. 3 (досегашен текст) Министърът на здравеопазването планира и…

Мария Радева|Автор
20 авг. 2013

Промени в Наредба № 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

В днешния брой на ДВ 73/20.08.2013 са обнародвани "козметични" промени в Наредба 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Финансиране по европейски проекти и програми До момента когато финансирането се извършваше по европейски проекти и програми, единствено на лекарите специализанти, които работят по трудов договор в лечебно или здравно заведение или висше училище,…

Мария Радева|Автор
26 ное. 2012

Задължението на специализанта да остане на работа

Актуалната, в последните дни, тема за специализациите на лекарите, е провокацията за настоящата публикация. Възможно ли е лицето, което финансира специализацията на лекар, да постави изискване за работа в определено лечебно заведение, за определен срок? Да, подобно условие е допустимо и това не е изолирано явление. Не са малко случаите, в които лекари след придобиване…

Мария Радева|Автор
1 авг. 2011

На вниманието на настоящите и бъдещи специализанти

В ДВ 58 от 29.07.2011 са обнародвани изменения в Наредба № 34 от 2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, които са в сила от дата на обнародването. Промяна в номенклатурата на високоспециализирани дейности: От номенклатура на високоспециализираните дейности, по смисъла на Наредба № 34/ 2006 отпадат Полисомнографията при разстройства на съня и…

Мария Радева|Автор