СМЕ

Аргументи и коментари

Нов ред за заплащане на съдебномедицинските експертизи – до 120 лева за експертиза на труп

В ДВ 91 от 18.11.2011 е обнародвана НАРЕДБА № 2 от 26 октомври 2011 за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения Отменена е Наредба № 23/1994 за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи Вещи лица Съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи се назначават…

Мария Радева|Автор
17 май 2011

Какво е съдебна медицина и какво съдебномедицинска експертиза?

Проблемите на съдебните лекари за пореден път добиват актуалност след поредните заплахи, че “Съдебните лекари във Варна спират работа” (dariknews.bg) Проблемите на съдебната медицина, и съпътстващите я проблеми на съдебните експертизи с участието на лекари (по принцип), не са от днес. И проблемите не са само финансови. Но липсата на финансиране са резултат от неясния…

Мария Радева|Автор