санкции

Санкции

За нарушаване на вътрешния правилник на ЛЗ – не се носи административнонаказателна отговорност

Смисълът и прилагането на  вътрешнослужебните актове се изучва от студентите във втори курс на юридическите факултети. Този аспект на административното право обаче е останал непознат за служителите в ИАМО. Така една бременност завършила с раждане на мъртъв плод остава без последствия. Изгубени в дебрите на административния процес едни страдащи родители не получават отговор на въпроса…

Мария Радева|Автор
9 дек. 2010

Концепция v/s практиката в здравеопазването

   Докато политиците пишат концепции за по-добро здравеопазване, реалното здравеопазване - добро или лошо -  се случва  в лечебните заведения, в болките на пациентите и административните проблеми на лекарите.

Мария Радева|Автор