санкции по ЗЗО

Санкции

Санкции на лекари по дентална медицина

Сборник с практиката на РЗОК по налагане на административни наказания - Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО Хит в санкционната политика на РЗОК по отношение изпълнителите на дентална помощ е налагането на санкции за грешки в отразяването на оралния статус. Технологията на проверките не е сложна. Сравняват се отчетени в РЗОК амбулаторни листи на едно…

Мария Радева|Автор