РЗОК

ДВ 2013

НЗОК с нов устройствен правилник

След изменението на Правилника за устройство и дейността на НЗОК, обнародвано на 02.08.2013, съгласно което мандатът на директорите на РЗОК става 4 години, от 10.09.2013 НЗОК е с нов устройствен правилник. В ДВ 79 е обнародван нов Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Числеността на ЦУ на НЗОК е намалена с 12…

Мария Радева|Автор
2 авг. 2013

Директорите на РЗОК с мандат от 4 години

Кандидатите за длъжността „Директор на РЗОК“ ще трябва да представят писмена разработка на тема: „Управление, анализ и контрол на финансовия ресурс на изпълнителите на медицинска помощ - договорни партньори на съответното РЗОК”. Темата е подложена от управителя на НЗОК и одобрена от НС. Директорите на РЗОК ще бъдат избирани за 4 години В ДВ 68/02.08.2013…

Мария Радева|Автор
16 юли 2012

Правилник за устройството и дейността на НЗОК

2 273 ще бъдат служителите в системата на НЗОК. Това предвижда новият Правилник за устройството и дейността на НЗОК, обнародван в ДВ 53 от 13.07.2012. 337 служители ще работят в ЦУ на НЗОК, останалите – 1 936 ще работят в териториалните поделения. В правилника се уреждат правата и задълженията на Надзорния съвет и на Управителя…

Мария Радева|Автор
29 юни 2012

Държавните служители в НЗОК и РЗОК

Преди повече от месец, с изменения в ЗЗО, бяха напарвени промени в организацията и функционирането на НЗОК. От 01.07.2012 служителите на НЗОК и РЗОК стават държавни служители. За началото на административната реформа трябваше да бъдат приети поредица от подзаконови нормативни актове. В днешния брой на ДВ 49/29.06.2012 е обнародвано ПМС, с което се приемат:

Мария Радева|Автор
18 май 2012

Служителите на НЗОК и РЗОК – държавни служители

В ДВ 38/18.05.2012 са обнародвани изменения в Закона за държавния служител, както и в редица други устройствени закони, вкл. и в Закона за здравното осигуряване. Измененията влизат в сила от 01.07.2012 Обнародваните днес изменения поставят началото на промените в организацията и функционирането на НЗОК и РЗОК. Как точно ще се промени административната организация предстои да…

Мария Радева|Автор
25 ян. 2012

Другото лице на ИА “Медицински одит”

По време на проведените, през миналата година, специализирани обучения многократно съм казвала, че в бъдеще Изпълнителна агенция “Медицински одит” ще присъства все по-осезаемо, както в медийното пространство, така и в работата на лечебните заведения. И както винаги съм подчертавала, увеличи ли се щатът на ИА “МО” и повиши ли се компетентността на служителите й –…

Мария Радева|Автор