РЗИ

Актуална информация

Успешни стратегии за защита на лекаря и лечебните заведения

Имам удоволствието да съобщя, че започва есенния цикъл от специализирани семинари за работещите в сферата на здравеопазването. Представям на вниманието на всички заинтересовани настоящата покана за специализиран семинар, с възможност за персонални консултации на тема: Успешни стратегии за защита на лекаря при налагане на глоби и санкции Защита срещу санкциите на РЗОК, ИАМО, РЗИ Случаи…

Мария Радева|Автор
15 апр. 2011

Регионални здравни инспекции

В днешния брой на ДВ 31/15.04.2011 е обнародвана промяна на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции. Намалява се числеността на служителите във всички 28 РЗИ. Към 14-те  РЗИ, в които е създадена дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето", се включва и още една - РЗИ – Софийска област. В РЗИ – Кърджали ще…

Мария Радева|Автор
15 фев. 2011

РЗИДВ 14 от 15.02.2011 – нови обекти, контролирани от РЗИ

В ДВ брой 14 от 15.о2.2011 са обнародвани изменения в:  Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца И директорите на ДМСГ ще се атестират на всеки всеки три години, като първата следва да се извърши до 31.05.2011. Броят и видът на отделенията, както и на секторите и леглата се определят от…

Мария Радева|Автор
20 ян. 2011

Коментар на експерта – новата здравна администратция

 Автор: Станислав Карагяуров, юрист  С приетия на второ четене Закон за агенция по безопасност на храните контролът на храните осъществяван досега от бившите вече РИОКОЗ ще премине в агенцията по безопасност на храните. Очаква се законът да бъде обнародван на 21.01.2011 г.

Мария Радева|Автор
14 дек. 2010

ДВ 98 от 14.12.2010 – Регионална здравна инспекция

С измененията на Закона за здравето се институционализира новата администрация в здравеопазването - Регионална здравна инспекция. Новата инспекция ще бъде структурирана от преобразуването на съществуващите РЦЗ и РИОКОЗ. В срок от един месец от влизането в сила на закона  МС ще трябва да издаде  постановление за преобразуването.

Мария Радева|Автор