регистрация

Актуална информация

ДВ 16 от 22.02.2011 – по-високи такси при регистрация по ЗЛЗ

В бр. 16/22.02.2011 на ДВ е обнародвана нова тарифа на таксите, които се събират по ЗЛЗ. За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра се събира такса 52 лева.

Мария Радева|Автор