регистрация на лечебно заведение

Актуална информация

Как да стартирам лекарската си практика?

Към започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина е адресирана втората ми авторска статия във втория брой на списание ДЕА. Първата ми авторска статия в списание ДЕА беше посветена на наемането на служителите в лечебните заведения. Основните акценти в статията, свързана със започване на собствена лекарска практика са: Упражняването на лекарска професия на територията на…

Мария Радева|Автор