регионална здравна инспекция

ДВ 2011

Регионални здравни инспекции

В днешния брой на ДВ 31/15.04.2011 е обнародвана промяна на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции. Намалява се числеността на служителите във всички 28 РЗИ. Към 14-те  РЗИ, в които е създадена дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето", се включва и още една - РЗИ – Софийска област. В РЗИ – Кърджали ще…

Мария Радева|Автор