разноски

Читателски въпроси

Разноски при отменено наказателно постановление

Лекарите, както и лечебните заведения са субекти на наказателно - административна отговорност. Различни органи – РЗОК, РЗИ (бившите РЦЗ и РИОКОЗ), ИА МО и др. налагат глоби и имуществени санкции. Не са малко случаите, в които обжалваните наказателни постановления са отменяни от съда. В отговор на поредица от запитвания е настоящата публикация за разноските в…

Мария Радева|Автор