раждане

ДВ 2011

Национални информационни системи

В ДВ 103 от 23.12.2011 е обнародвано изменение на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология”. С измененията на медицинския стандарт по „АГ” са направени и изменения в медицинския стандарт по „Кардиология”. Измененията са свързани със създаването и функционирането на информационните системи в здравеопазването. Началото е поставено с информационната система на интервенционалните процедури и на ражданията.…

Мария Радева|Автор