работа от разстояние

Трудово и осигурително право

Работа от разстояние – изменение в Кодекса на труда

В ДВ брой 82 от 21.10.2011 са обнародвани изменения в Кодекса на труда. Кодексът на труда дефинира работата от разстояние. Работа от разстояние Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла…

Мария Радева|Автор