пълна кръвна картина

Актуална информация

Дефиниране на ПКК и въвеждане на скрининга като профилактичен метод

Изменения на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията: 1) Нормативно се определя обхвата на изследването ПКК (пълна кръвна картина), което е задължително при провеждане на профилактични прегледи за лицата над 18 години. Считано от днес, 29.07.2011, при извършване на ПКК, в хода на профилактичния преглед, включва “кръвна картина, състояща се…

Мария Радева|Автор