психосоцилана рехабилитация

ДВ 2011

Програми за психосоциална рехабилитация

В ДВ 75/27.09.2011 е обнародвана Наредба № 8 от 7 септември 2011 за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества Програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества са предмет на регламентация на Наредба 7/2011, обнародвана в ДВ…

Мария Радева|Автор