психосоциална рехабилитация

ДВ 2011

Програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

В ДВ 75 от 27.09.2011 е обнародвана: Наредба № 7/2011 за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества Новата наредба отменя Наредба № 30/2000 за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. В…

Мария Радева|Автор