профилактични прегледи

Актуална информация

Важно от ДВ бр.101/28.12.2010 – промени в профилактиката и диспансеризацията

 В ДВ 101/28.12.2010 са публикувани изменения в Наредба 39/2004 за профилактичните прегледи и диспансеризацията  Някои от акцентите в измененията:

Мария Радева|Автор