пркратяване на трудов договор

Трудово и осигурително право

Съкращение в щата

Съкращаването в щата е едно от най-често срещаните основания за прекратяване на трудовия договое, осбено във време на финансова криза. С решение от 02.12.2010 (към настоящия момент решението не е влязло в сила) Районен съд – Сливен е отменил заповедта за уволнение и е възстановил д-р Т. на заеманата преди уволнението длъжност “лекар” с код…

Мария Радева|Автор
13 апр. 2011

Прекратяване на трудов договор поради съкращаване на щата

Настоящата ситуация в здравеопазването ще принуди лечебните заведения да въведат мерки за оптимизиране на разходите, включително и чрез съкращаване на персонал. Всеки конкретен случай има своята специфика, но често срещаните причини за прекратяване на трудовия договор са съкращаване на щата или намаляване на обема на работата. В тази публикация не се разглеждат задълженията на работодателя…

Мария Радева|Автор