притурка към ДВ

ДВ 2018

Парламентарната комисия по здравеопазване признава за нормативен хаос с приложенията към НРД

Колко години трябваше да минат, за да бъде решен проблемът с приложенията към НРД? Още от началото на 2011 задавам елементарния въпрос: Къде са приложенията към НРД? Почти 18 години бяха необходими на българския законодател, за да признае: „Очакваният резултат от приемането на законопроекта е осигуряването на висока степен на информираност на лечебните заведение, както…

Мария Радева|Автор