приложения към НРД

ДВ 2018

Парламентарната комисия по здравеопазване признава за нормативен хаос с приложенията към НРД

Колко години трябваше да минат, за да бъде решен проблемът с приложенията към НРД? Още от началото на 2011 задавам елементарния въпрос: Къде са приложенията към НРД? Почти 18 години бяха необходими на българския законодател, за да признае: „Очакваният резултат от приемането на законопроекта е осигуряването на висока степен на информираност на лечебните заведение, както…

Мария Радева|Автор
16 ян. 2012

НЗОК – договор за приемане на обеми и цени

В ДВ брой 5 от 17.01.2012 ще бъдат обнародвани: Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011 за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 между НЗОК и БЗС И Договор № РД-НС-01-3 от 30.12.2011 за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 между НЗОК и БЛС

Мария Радева|Автор
12 ян. 2012

НРД 2012 – здравеопазване със задна дата

Нищо ново и позитивно не се случи и тази година с НРД 2012. И ако аз спокойно се запознавам с текстовете на НРД 2012, лекари и лечебни заведения учат правилата в движение, а успяват ли да ги изпълнят на практика – е друг въпрос. НРД 2012 НРД 2012 е в сила от 01.01.2012, т.е. десет…

Мария Радева|Автор
7 дек. 2011

Задължително ли е приложение 18 към НРД 2010?

За пореден път съдилищата установяват една порочна и осъдителна практика, продължаваща вече години в системата на НЗОК. „Съгласно § 14 от ПЗР НРД 2010, неразделна част от този НРД са конкретно изброени приложения, които следва да се публикуват в притурка към ДВ. Приложение №18 се отнася за клиничните пътеки и алгоритъма, който установяват при хоспитализацията.…

Мария Радева|Автор
1 май 2011

Необнародваните приложения към НРД – не са част от действащото право

www.ipai-bg.eu Институт за правни анализи и изследвания Приложенията към НРД 2010 (както и към 2011) не са обнародвани по надлежния ред в ДВ и не са част от действащото право. Административните санкции, наложени за неизпълнение на изискванията на приложенията, са незаконосъобразни. Пълен текст на статията

Мария Радева|Автор
3 фев. 2011

Трудни отговори на елементарни въпроси: къде са приложенията към НРД?

Във връзка с научните ми интереси в края на миналата година започнах да работя по въпроса за т. нар. приложения към НРД. Въпросът ми беше обнародвани ли са въпросните текстове и кога. Естествено беше да търся отговорите в редакцията на ДВ и изпратих съответното  запитване. Отговор не последва.  Със заявление за достъп до обществена информация…

Мария Радева|Автор