прекратяване

Трудово и осигурително право

Доказване “намаляване обема на работата”

Намаляване обема на работа трябва да се разграничава от сходното основание за уволнение - съкращаването на щата. С решения на районен и окръжен съд Пловдив (ненедопуснати до обжалване във ВКС) е отменено като незаконно уволнението на служителя А. и същият е възстановен на работа като “началник отдел административно-стопански” в СХБАЛ .... ООД. Съдилищата не са…

Мария Радева|Автор