правилник за вътрешния ред; вътрешен правилник

Актуална информация

Важен ли е вътрешният правилник в лечебното заведение?

Свързани публикации: # За нарушаване на вътрешния правилник на ЛЗ – не се носи административнонаказателна отговорност; # Как болниците да „пазят” пациентите си? В ежедневната лекарска практика, често пренебрегван и подценяват документ е правилникът за вътрешния ред в лечебното заведение. Съществува порочна практика чрез функцията “copy” – “paste, ” във взетия незнайно откъде текст на…

Мария Радева|Автор