починал пациент

Съдебна практика

120 000 лева обезщетение за починал пациент

Свързана публикация: Застраховката в защита на лекаря 120 000 лева, ведно с лихва от 2004, както и държавна такса и хонорари в размер на повече от 15 000 лева ще трябва да платят УМБАЛ и д-р В. Сумата е за обезщетение за претърпените от родителите неимущестевни вреди, изразяващи се в скръб и страдание, предизвикани от…

Мария Радева|Автор