Почивни дни

Трудово и осигурително право

Почивни дни и отпуск през 2012

В днешния брой на ДВ 93/25.11.2011 е обнародвано решението на МС за разместване на почивните дни през 2012: 1. Обявява 2 януари (понеделник) за почивен ден, а 21 януари (събота) за работен ден. 2. Обявява 30 април (понеделник) за почивен ден, а 21 април (събота) за работен ден. 3. Обявява 25 май (петък) за почивен…

Мария Радева|Автор