потребителската такса

ДВ 2012

Промяна на потребителската такса за болнично лечение

Размерът на потребителската такса беше определен от МС преди по-малко от месец. В днешния ДВ 75/02.10.2012 е обнародван промяна в ПМС № 193/2012 за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение. Считано от днес потребителската такса за всеки ден болнични лечение се…

Мария Радева|Автор