Позитивен лекарствен списък

Аргументи и коментари

Конституционният съд отмени текст от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

С изменения в ЗЛПХМ от началото на 2014 се създаде нова правна уредба на износа на лекарствени продукти. Притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или притежател на разрешение за производство може да извършва износ на лекарствени продукти от територията на РБ. Производителите могат да извършват износ единствено на произведените от тях…

Мария Радева|Автор
8 авг. 2011

Измененията в ЗЛПХМ и цените на лекарствата

Измененията в ЗЛПХМ (ДВ 60/05.08.2011) засягат не само цените на лекарствените продукти , затова бих искала да направя един кратък преглед на по-важните от тях. Нова възможност за лечение Когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната, за конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в страна–членка…

Мария Радева|Автор
30 дек. 2010

Излезе последният брой на ДВ за 2010

       Излезлият днес 30.12.2010 извънреден брой на ДВ 102 е последният за 2010.  В броя е поместено съдържание и справочник на обнародваните актове в ДВ за цялата 2010.  Изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и  критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа…

Мария Радева|Автор