ПМС 304

НРД 2011

ДВ 101/28.12.2010 – цените на НЗОК

В ДВ бр. 101/28.12.2010 е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304/17.12. 2010  за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване  Постановлението на МС: определя обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО Приложение1 -…

Мария Радева|Автор