платен годишен отпуск

Трудово и осигурително право

Отново за ползването на платения отпуск

В ДВ бр.18 от 01.03.2011 са обнародвани поредните изменения на КТ, регулиращи реда за ползване на платения годишен отпуск, които влизат в сила от днес. Неизползваният платен годишен отпуск  за 2010, включително и отложеният, може да се ползва до 31 декември 2012. Графикът за ползването на платения годишен отпуск за 2011 се утвърждава до 31 март 2011.…

Мария Радева|Автор