пациент

Аргументи и коментари

Deutsche Welle: “Българският лекар – подкупен некадърник?”

Масово разпространеният портрет на българския лекар е доста уродлива картина - той е корумпиран, некадърен и същевременно недоволен от заплатата си. Такъв ли е наистина българският лекар и защо е толкова мразен? Източник: INSMARKET.BG Мразен ли е българският лекар

Мария Радева|Автор
23 фев. 2011

Грешни диагнози и в денталната медицина

Възможно ли е след поставена доказано грешна диагноза пациентът да не получи обезщетение. Да, възможно е - колкото и този отговор да звучи неприемливо на пръв поглед. Грешната диагноза, сама по себе си, не е основание за търсене на отговорност от лекаря.

Мария Радева|Автор
23 ян. 2011

Предоставянето на информация – задължение на лечебните заведения – право на пациентите

Гаранция за спазване правата на пациентите, е задължението на лечебните заведения да предоставят определена по вид и обем информация. Задълженията са дефинирани в различни нормативни актове. За неизпълнение на тези задължения лечебните заведения подлежат на санкция.

Мария Радева|Автор
12 дек. 2010

За здравеопазването от съдебната зала – как болниците да „пазят” пациентите

Във всяко лечебно заведение за болнична помощ съществува правилник за вътрешния ред, който е задължителен и за пациентите. Съгласно чл. 94, т.4 от Закона за здравето пациентът е длъжен да  спазва установения ред в лечебните заведения. Спазването на установения ред от пациентите, вкл. на болничния режим и самоволното ненапускане на болницата е практически проблем, пред…

Мария Радева|Автор
28 ное. 2010

За заплащането на ЯМР

   Отговарям на получен,  от потребител на сайта,  въпрос : „Личният ми лекар ми каза, че е добре да си направя ядрено-магнитен резонанс, но не можел да ми го назначи по каса, а аз съм здравно осигурен. Вярно ли е това и заплаща ли се изследването от РЗОК?” Извършването на образното изследването ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е…

Мария Радева|Автор