отказ

Аргументи и коментари, Санкции

Санкции и за родител, отказал задължителни имунизации

... “Последните изложени обстоятелства може да се струват и абстрактни на медицинските власти, но налагат промяна в подхода им към гражданите, които все повече се информират за правата, които им се гарантират от законите и не се страхуват да ги отстояват пред съответните институции, когато считат, че те са накърнени....” – така завършва съдебно решение…

Мария Радева|Автор
26 ян. 2011

Неправомерен отказ за сключване на договор – закъсняла справедливост

  Продължение на коментара: Внимание! Отново съвместни указания БЛС – НЗОК -  https://mariaradeva.com/?p=1532  (Забележка: Приложените тук документи са публикувани в сайта на ВАС и са общодостъпни. Поради тази причина не е търсено съгласието на РЗОК – Благоевград  и „МБАЛ ПУЛС” АД за настоящата публикация)  Историята със злополучните съвместни указания между НЗОК и БЛС от началото…

Мария Радева|Автор