отказ от лечение

Съдебна практика

Напускаш болницата преждевременно – плащаш оказаната медицинска помощ?

Върховният административен съд обяви за нищожно приложение № 3 към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49 от 2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, издадена от Министъра на здравеопазването. Решението е обнародвано в ДВ 37/2014.…

Мария Радева|Автор
16 авг. 2011

Мога ли да откажа лечение?

Да припомним: от този месец отказът от лечение в болница се изготвя по образец. Какво означава обаче да бъде отказано лечение? Право на всеки пациент е да откаже предложено или вече започнало лечение. Под лечение се разбира пълният обем от медицински дейности –от прием в болница, до предписване на лекарствени продукти. Но, има определени обстоятелства,…

Мария Радева|Автор
14 юли 2011

Информирано решение за отказ от лечение

Процедурата по отказ от болнично лечение се формализира с изменения в Наредба № 49/2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, обнародвани в ДВ 53/12.07.2011. Създава се информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение…

Мария Радева|Автор